Åkermarken

 

Till gården hör ca 20 hektar åker och betesmark som är ägd. Resterande del som skördas, ca 220 hektar, är arrenderad. Markerna består av lättleror, sand och mulljordar. Vi skördar endast vall och helsäd med insådd. Normalt sker tre skördar, ibland fyra. Vallarna ligger mellan 4-6 år.

 

På våren sprider vi flytgödsel på vallarna. Vi använder gödselspridare som har slangspridning för bästa möjliga effekt och för att minimera lukt och förluster. Vi sprider när det är som gynnsammast för grödan, dvs när den börjar växa och behöver näringen som bäst.

 

Ca 50-60 hektar plöjs varje år för att så in vårsäd och ny vall. Vårsäden skördas som helsäd och läggs i plansilo under juli månad.

 

Vi är med i Hushållningssällskapets HIR-rådgivning och miljörådgivningen "Greppa Näringen".

 

 

Traktor och strängläggning

 Slåtter med frontkross och bogserad kross.

 

Gödseltunna spridning vår 2010

 Gödselspridning med slangspridare

 

Vildsvinsskador Kexle sep 2011

 Vildsvinen skadar våra vallar och betesmarker