HISTORIA 

 

Flygfoto från Äspetorp 1950-talet 

Flygfoto 50-talet

foto: Aerobilder 

 

 

 

Flygfoto från 1980-talet

 

 

 

Flygfoto över gårder från 1985

 foto: Aerobilder

 

 

Flygfoto från 2010

 

 

Flygfoto över gården

foto: Aerobilder