Byggnaderna på Äspetorp

Mjölkkornas ladugård
Mjölkkorna går lösa i stallet, som senast byggdes ut 2016.

Varje ko har ett liggbås, en särskild ätplats och de mjölkas på ett ställe som kallas för mjölkgropen. Innan mjölkning väntar de på en uppsamlingsplats.

I kostallet finns gummimattor på alla golv och även i mjölkgropen. Korna har också koborstar som de kan rengöra sig själva med.

Alla liggbås har madrasser och vi strör båsen med separerad gödselfiber och torv. Utgödslingen sker automatiskt med gödselskrapor.

Under sommarens varmaste dagar kyler vi korna med fläktar i taket samt vattendimma vid foderbordet och mjölkgropen.

Stallarna har gardinväggar som är ljusgenomsläppliga men helt täta. Under sommarmånaderna är gardinväggarna helt öppna.

 

Kor åter vid nya foderbordet 4 dec 2016Foderbordet i nyaste delen av mjölkkornas stall 

 

Kvigornas ladugårdar

Under vinterhalvåret står kvigorna uppbundna i den gamla ladugården, som är ihopbyggd med nya ladugården där mjölkkorna går. Vi har även ca 50 kvigor i en kall lösdrift samt 50 kalvar i ett kallt kalvstall med öppen långsida.

 

 

 

Lagårdarna nerifrån hagen mars 2010.JPG 2010-04-01

Våra ladugårdar som alla är ihopbyggda

 

 

Utomhus   Inomhus ny lagård

  Ventilation med gardiner                             Liggbåsen har madrasser och strös

                                                                       med separerad gödsel

 

Inomhus m koborste

                                                              Koborstarna är populära

 

Kalvar 

Kalvar går första veckorna i mindre boxar inne i ladugården en och en eller två och två. Sedan flyttas de ihop i större boxar när de är avvanda.   

 

 

 

Plansilos

Vårt grovfoder lagras i 7 stycken plansilos med total lagringskapacitet ca 900 m3. Silona är av olika årgång och storlek, de nyaste byggdes 2020. '

 

Nya plansilona fyllda

 Våra plansilos

 

Gödselbrunnar

Vi har två stycken gödselbrunnar för flytgödsel. Den ena byggd 2002 och rymmer 2500 m3 och den andra byggd 2010 och rymmer 5000 m3 flytgödsel.

 

Ny gödselbrunn börjar fyllas okt 2010

Våra två gödselbrunnar

 

Övriga byggnader

 

Förutom byggnader till djuren äger vi också fastigheterna "Villan" samt "Nergården. Här hyr vi ut bostäder och för närvarande bor vår personal här. 

 

Villan med byggnader

I "Villan" bor personal

 

 Sunes hus färdigrenoverat mars 2015

Röda stugan på "Villan"  

 

Nergården

Nergårdens två boningshus