KVIGOR OCH KALVAR

Vi har ca 280 kvigor och kalvar som på vintern finns i den gamla ladugården och i två kalla lösdrifter samt kalvboxar och kalvhyddor.

Kalvarna får gå i ensamboxar första veckorna och flyttas sedan till gemensamboxar med rastgård, där de går fyra tillsammans fram till de är ca 3-4 månader gamla.

Våra kvigor kalvar in vid ca 26 månaders ålder.

 

Kvigor Bresättershagen maj 2015Kvigor på bete i hagen vid Bresätter  

 

 

 Kvigor inomhus gamla lagården nov 2011

 Gamla ladugården med kvigor

 

 

 

 

Kalvar inomhus 2 och 2

Kalvarna går två och två, "calf buddies", från ca 2 veckors ålder

 

 Igloona nov 2011 utifrån

Grupphyddor för kalvar från 1 mån - 3 mån ålder

 

Kalvstallet med skiva på grinden samt gardiner nere

Vårt kalvstall för avvanda kalvar 3 - 6 månader

 

Hagarna

  

Våra kvigor betar ca 35 hektar naturbetesmarker. De flesta hagarna är arrenderade. Våra granngårdar Boxtorp, Kexle samt Bresäters hagar betas av våra djur. 

 

 

Kvigor utsläppta Kexle 2012

Kvigor på Södra Kexles strandängar vid sjön Naten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kor på bete höst 2010

 

Sensommarbete utanför ladugården