KVIGOR OCH KALVAR

Vi har ca 280 kvigor och kalvar som på vintern numera bor i ett nytt kvigstall i förlängningen till stora koladugården.

 

Avvanda kalvar går i en kall lösdrift i gemensamhetsboxar ca 10 st i varje. 

 

Småkalvarna får gå i ensamboxar första veckorna och flyttas sedan till gemensamboxar två och två och senare fyra och fyra. Småkalvarna finns i det gamla ko-stallet. 

 

Våra kvigor kalvar in vid ca 25 månaders ålder.

 

Kvigor Bresättershagen maj 2015vigor på bete i hagen vid Bresätter  

 

 

Kvigor i nya stallet lilla gruppen

 

 Den nya ladugården med kvigor

 

 

 

 

Kalvar inomhus 2 och 2

Kalvarna går två och två, "calf buddies", från 1-2 veckas ålder

 

Tubventilation för kalvar i gamla stallet

Kalvarna har ventilation med övertryck sk tubventilation 

 

 

 

 

Kalvstallet med skiva på grinden samt gardiner nere

Vårt kalvstall för avvanda kalvar som är 3 - 6 månader

 

Hagarna

  

Våra kvigor betar ca 35 hektar naturbetesmarker. De flesta hagarna är arrenderade. Våra granngårdar Boxtorp, Kexle samt Bresäters hagar betas av våra djur. 

 

 

Kvigor utsläppta Kexle 2012

Kvigor på Södra Kexles strandängar vid sjön Naten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kor på bete höst 2010

 

Sensommarbete utanför ladugården