FAKTA MJÖLKPRODUKTIONEN

 

Utvecklingen på gården har skett successivt. Lösdriften för korna blev färdig 2007 och byggdes ut 2012 och 2016 . Idag finns plats för ca 300 kor totalt.

Den gamla ladugården byggdes om till kortbås och kotantalet utökades från 50 till 70 1994.

I december 2019 finns det 299 mjölkkor och 265 kvigor på gården.

 

Raser 

Mjölkkorna på Äspetorp är mestadels av mjölkrasen Holstein. Holsteinkorna är svartvita och ett korsningsdjur får också denna färg när raserna korsas, eller blir helsvart. Vi har börjat korsa med Jersey, som är en mjölkras men skiljer sig åt från Holstein vad gäller storlek och framförallt mjölkens innehåll av fett och protein, som är högre.

 

Liggande ko

 En korsningsko Holstein - SRB

 

 

 

 

Mjölkmängd och kvalitet

I december 2019 mjölkar korna 39 liter per dag. En genomsnittlig mjölkko hos oss producerar ca 11 900 kg mjölk per år. Ungefär 3,2 miljoner liter mjölk skickas till mejeriet Grådö i Hedemora. Fetthalten är 4,0 % och proteinhalten 3,3%. Celltalet låg 2018 i genomsnitt på 175 000.  

 

Mjölkning

Korna på Äspetorp mjölkas tre gånger per dygn. Morgonmjölkningen börjar 4.30, dagmjölkningen 13.00 och kvällsmjölkningen 20.00. Korna mjölkas i en Westfalia mjölkgrop 2 * 8 platser bakifrån, ett så kallat parallellstall. En mjölkningen tar ca 4 timmar och rengöringen efteråt en halv timme.

 

Kor i mjölkgrop framifrån

Korna mjölkas i ett parallellstall från Westfalia /GEA 

 

Utfodring

Till korna ges ett fullfoder med en automatisk fodervagn som blandar och delar ut foder 5 gånger per dygn. Fullfodret består för närvarande av ett gräsensilage, färdigfoder, halm, mineraler, vitaminer samt vatten.

 

 One2 Feed i grupp 5 med Hans

 Utfodring med One2Feed TMR-mixervagn

 

Djurhälsa

Vår besättningsveterinär Helena Stenebo från Växa Husdjur besöker oss regelbundet och går igenom djurens hälsa och fruktsamhetsstatus. Vi klövverkar kornar tre gånger om året och kvigorna innan betessläpp. Vi sintidsbehandlar nästan inga kor och har bara ett fåtal akuta mastiter per år.  

 Klövverkning juni 2015

  Vår egna verkstol