FAKTA MJÖLKPRODUKTIONEN

 

Utvecklingen på gården har skett successivt. Lösdriften för korna blev färdig 2007 och byggdes ut 2012 och 2016 . Idag finns plats för 365 kor totalt och 280 ungdjur.

Den gamla ladugården byggdes om till kortbås och kotantalet utökades från 50 till 70 1994. Idag finns plats för 78 småkalvar i gamla ladugården. 

I augusti 2022 finns det 340 mjölkkor och 280 kvigor på gården, utökning sker så det ska finnas 365 kor om ett par månader.

 

Raser 

Mjölkkorna på Äspetorp är mestadels av mjölkrasen Holstein och korsningar mellan Holstein och Jersey. Holsteinkorna är svartvita och ett korsningsdjur får också denna färg när raserna korsas, eller blir helsvart. Vi har korsat med Jersey, som är en mjölkras men skiljer sig åt från Holstein vad gäller storlek och framförallt mjölkens innehåll av fett och protein, som är högre. Korsningskorna blir oftast svarta men kan också bli bruna eller en blandning av färger

 

Kvigor ut 2 maj 2022

Korsningskvigor på bete 

Liggande ko

 En renrasig Holstein-ko

 

 

 

 

Mjölkmängd och kvalitet

I augusti 2022 mjölkar korna ca 35 liter per dag. En genomsnittlig mjölkko hos oss producerar ca 11 000 kg mjölk per år. Ungefär 3,5 miljoner liter mjölk skickas till mejeriet Grådö i Hedemora. Fetthalten är 4,1 % och proteinhalten 3,4%. Celltalet låg 2021 i genomsnitt på 175 000.  

 

Mjölkning

Korna på Äspetorp mjölkas med 7 mjölkningsrobotar från GEA. Korna går till robotarna ungefär 3 gånger per dag, helt frivilligt. 

 

Kor framför robotar jan 2022

 

 

Utfodring

Till korna ges ett fullfoder med en automatisk fodervagn som blandar och delar ut foder 10 gånger per dygn. Fullfodret består för närvarande av ett gräsensilage, färdigfoder, halm, mineraler, vitaminer samt vatten. Dessutom får korna kraftfoder i robotarna när de mjölkas. 

 

 One2 Feed i grupp 5 med Hans

 Utfodring med One2Feed TMR-mixervagn

 

Djurhälsa

Vår besättningsveterinär Helena Stenebo från Växa Husdjur besöker oss regelbundet och går igenom djurens hälsa och fruktsamhetsstatus. Vi klövverkar kornar tre gånger om året och kvigorna innan betessläpp. Vi sintidsbehandlar nästan inga kor och har bara ett fåtal akuta mastiter per år.  

 Klövverkning juni 2015

  Vår egna verkstol