ENERGI & MILJÖ 

Vi har genomfört en energikartläggning med hjälp av företaget Industriell Laststyrning AB. All energi i form av elektricitet och diesel som företaget förbrukar har kartlagts för att få en bild av hur vi ligger till jämfört med andra men också för att få fram förbättringsmöjligheter.

 

Resultatet visarär att vi förbrukar i genomsnitt 18 % mindre energi än en jämförbar mjölkgård.  Jämförelsematerialet har tagits fram i samarbete med LRF Konsult.

 

Anledningen till vårt goda resultat är att vi har hög mjölkproduktion per ko men också att vi satsat på en effektiv värmeåtervinning från mjölken samt har en energisnål utfodringsmodell.

 

Det vi kan förbättra är bl a att sätta in frekvensstyrning till vacuumpumpen, ännu bättre ta vara på värmen från mjölken och att byta ut tryckluftsstyrningen i mjölkgropen.

 

I september 2011 gjorde JTI ett reportage om vår energikartläggning, som lades ut på deras Bioteknikportal; http://www.bioenergiportalen.se/?p=5732

 

 

 mjölkrumsdörr.jpg 2011-04-25

 

I mjölkrummet har vi satsat på värmeåtervinning

 

Kor vid foderbordet från norra gaveln

 

 Vår utfodring är energisnål

 

 

 

Container baksidan

 

Brännbara sopor hämtas av Sita i hyrd container.