Människorna

Vi som driver gården heter Per Andersson och Paula Pönniäinen. Våra två barn heter Sara och Emma, 23 respektive 20 år.

 

Per är 53 år och utbildad driftsledare. Han har arbetat på hemgården Äspetorp sedan barnsben.

Per är maskin- och teknikansvarig på Äspetorp. Han lagar också allt som går sönder och ser till att det mesta flyter.

Största intresset är förstås lantbruket och att utveckla det.

Per driver också gärna opinion kring mjölkfrågor och allt som rör mjölkproduktionens lönsamhet.

Mellan 2005 och 2010 var han engagerad i föreningen LDM Sveriges Mjölkbönder, han avgick som ordförande mars 2010.  

Per bygger 

 

Per kaklar Slåtter av 3:e skörd 19 sep 2018

 

Kakling blev det en hel del av i nya             Köra slåtterkross ett av sommarens

ladugården.                                                   arbeten.

 

  

Paula är 56, husdjursagronom och har tidigare arbetat som foderrådgivare på husdjursföreningen innan delägarskapet i gården år 2000. Ungfär hälften av arbetstiden går åt till planering och uppföljningar på kontoret och resten till att jobba ute i ladugården med korna. Paula har huvudansvaret för arbetsplanering, utfodring och seminering. Intressen är att läsa böcker och följa med vad som händer inom kobranschen.  

 

Paula

 

 

Anställda

Det finns just nu två fast anställda på gården, Volodymyr och Adam, samt fyra praktikanter via JUFs utbytesprogram. 

 

 

 

                                            Julmat med anställda 17 dec 2019